එකතුව හා සබැඳි විනෝදාස්වාද වෙබ් අඩවිය ක් සතියේ බ්ලොග් අඩවිය ලෙස තෝරා ගැනීමට අප අද උත්සුක වෙමු

01 එකතුව සතියේ බ්ලොග් අඩවිය : Zoom.lk

මෙය www.zoom.lk හි සිංහල උපසිරැසි සඳහා වෙන් වුනු නිල බ්ලොග් අඩවියයි.

headerrtn එකතුව සතියේ බ්ලොග් අඩවිය : Zoom.lk

නවතම චිත්‍රපට සිංහල උපසිරැසි සමගින් ඔබ වෙත ලබා දීමට www.zoom.lk සැම විටම සැදී පැහැදී සිටිති

ඔහුන්ගේ නිලදාරී මඩුල්ල

2yuc9wk එකතුව සතියේ බ්ලොග් අඩවිය : Zoom.lk

 

ඉදිරියේදීත් මෙවන් මහඟු කර්තව්‍යක් කිරීමට ඔහුනව අප මෙසේ දිරිමත් කරන්නෙමු

එකතුව පරිපාලන කැළ විසිනි

ekathuwa.com 400x60 එකතුව සතියේ බ්ලොග් අඩවිය : Zoom.lk

www.zoomlk.com, zoom.lk, zoomlk, www.zoom.lk, zoom lk blog

Incoming search terms:

 • zoom lk
 • zoom lk blog
 • www zoom lk

mhdsuranga the author

About me! Well..... If u scroll down a bit, I am Dinesh from Sri Jayawardhanapura kotte and studied at Ananda College. I think to myself, "How do I write a bio without making my private life public." :D

පාඨක ඔබේ අදහස්:

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...