එකතුව සතියේ බ්ලොග් අඩවිය : Zoom.lk

එකතුව හා සබැඳි විනෝදාස්වාද වෙබ් අඩවිය ක් සතියේ බ්ලොග් අඩවිය ලෙස තෝරා ගැනීමට අප අද උත්සුක වෙමු

01 එකතුව සතියේ බ්ලොග් අඩවිය : Zoom.lk

මෙය www.zoom.lk හි සිංහල උපසිරැසි සඳහා වෙන් වුනු නිල බ්ලොග් අඩවියයි.

headerrtn එකතුව සතියේ බ්ලොග් අඩවිය : Zoom.lk

නවතම චිත්‍රපට සිංහල උපසිරැසි සමගින් ඔබ වෙත ලබා දීමට www.zoom.lk සැම විටම සැදී පැහැදී සිටිති

ඔහුන්ගේ නිලදාරී මඩුල්ල

2yuc9wk එකතුව සතියේ බ්ලොග් අඩවිය : Zoom.lk

 

ඉදිරියේදීත් මෙවන් මහඟු කර්තව්‍යක් කිරීමට ඔහුනව අප මෙසේ දිරිමත් කරන්නෙමු

එකතුව පරිපාලන කැළ විසිනි

ekathuwa.com 400x60 එකතුව සතියේ බ්ලොග් අඩවිය : Zoom.lk

www.zoomlk.com, zoom.lk, zoomlk, www.zoom.lk, zoom lk blog

 • http://www.zoom.lk මහේෂි

  සතියේ බ්ලොග් අඩවිය Zoom.Lk ලෙස දකින්න ලැබිමත් සතුටක්.සයිට් එකයි බොලොග් එකයි දෙකම හොද මාවතක තියනවා දකින්න ලැබිම එකේ සමාජිකයන් වන අපිටත් ගෞරවයක්. ඒ වගේම එකතුව බොලොග් කියවනයටත් පොහෝම ස්තුතියි අපේ සූම් බොලොග් අඩවිය සතියේ බොලොග් අඩවිය ලෙස නම් කලාට.

 • Dilan Rathnayaka

  zoom.lk still working or not?????????? always asking a passwrd… cannot login to zoom.lk